Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2014-15 FTR Eğitim Programı

11.09.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 Poliomyelit - Prof.Dr.Önder kayhan


18.09.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 Alt ekstremitede ortezleme - Doç Dr.Evrim  Saygı


25.09.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Rehabilitasyonda araştırma – Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 NSAI ilaçlar – Dr. Çağrı Ünal (Prof. Dr. Önder Kayhan)

11.00-12.00 Makale saati – Dr. Hülya Peynirci, Dr. Özge Keniş Coşkun (Prof. Dr. Önder Kayhan)


02.10.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber MR görüntüleme 1/3 - Prof.Dr Hakan Gündüz

10.00-11.00 Elektroterapi – Dr. Ekim Can Öztürk (Prof. Dr. Önder Kayhan)

11.00-12.00 Makale saati – Dr. Canan Şanal Top, Dr.Alp Eren Çelenlioğlu (Prof.Dr.Önder Kayhan)


09.10.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber MR görüntüleme 2/3 – Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Omuz eklemi muayenesi- Dr. Gonca Yazıcı (Doç.Dr Evrim  Saygı)

11.00-12.00 Makale saati- Dr.Serdar Kokar, Dr.Yeliz Bahar (Prof.Dr.Önder Kayhan)


16.10.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Romatoloji - Prof.Dr.Tuncay Duruöz

10.00-11.00 Kalça eklemi muayenesi- Dr. Fırat Akbaş (Doç.Dr.Evrim  Saygı)

11.00-12.00 Makale saati- Dr.Fırat Ulutatar, Dr.Tuğba Özsoy (Prof.Dr.Önder Kayhan)


23.10.2014 Eğitim Programı

09.00-12.00 Dr. Başak Mansız Kaplan ve Dr. Merve Akdeniz Tez Sınavı


30.10.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber görüntüleme- Prof. Dr Hakan Gündüz

10.00-11.00 Spastisite tedavisi – Dr. Kardelen Gencer (Prof. Dr Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Rekip Saçaklıdır, Dr,Çağrı Ünal (Prof. Dr. Önder Kayhan)


06.11.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kırık rehabilitasyonu – Dr. Tuğba Özsoy (Doç.Dr. İlker Yağcı)

10.00-11.00 Kardiyak rehabilitasyon Kursu Özeti- Doç.Dr. İlker Yağcı

11.00-12.00 Makale saati - Dr.Gonca Yazıcı, Dr.Fırat Akbaş


13.11.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Osteoporoz tedavisinde teriparetidin yeri - Prof.Dr. Gülseren Derya Akyüz
10.00-11.00 Spinal kord yaralanmalarında ağrı – Dr. Fırat Ulutatar

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Canan Şanal Top, Dr. Alp Eren Çelenlioğlu (Prof. Dr. Önder Kayahan)


20.11.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Serebral palside tanımlar ve klinik değerlendirme- Dr.Yeliz Bahar (Doç.Dr. Evrim  Saygı)

10.00-11.00 Faset Eklem Kisti - Uzm. Dr.Hale Tuna

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Fırat Ulutatar, Dr. Tuğba Özsoy (Prof. Dr. Önder Kayhan)


27.11.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Torasik çıkış sendromu- Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 Serebral palsi rehabilitasyonu- Dr. Serdar Kokar (Doç.Dr. Evrim Saygı)

10.00-12.00 Makale saati- Dr.Yeliz Bahar, Dr. Kardelen Gencer (Prof.Dr. Önder Kayhan)


04.12.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Romatizmal hastalıklarda DMARD kullanımı - Dr. Alp Eren Çelenlioğlu (Prof.Dr. Tuncay Duruöz)

10.00-11.00 Travmatik beyin hasarı - Prof. Dr. Önder Kayhan

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Yeliz Bahar, Dr. Kardelen Gencer (Prof.Dr. Önder Kayhan)


11.12.2014 Eğitim Programı

09.00-12.00 Tıp Fakültesi Dönem 4 Sınavı


18.12.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Dr. Başak Mansız Kaplan ve Dr. Merve Akdeniz Uzmanlık Sınavı


25.12.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Childrens Hospital, Denver, CO ABD deneyimleri - Dr.Özge Keniş

10.00-11.00 Romatizmal hastalıklarda kardiyak tutulum - Dr. Hülya Peynirci (Doç.Dr. İlker Yağcı)

11.00-12.00 Makale Saati – Dr. Serdar Kokar, Dr. Ekim Öztürk (Prof.Dr. Önder Kayhan)


08.01.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Temel EMG- Prof.Dr. Hakan Gündüz


15.01.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Brekiyal pleksus anatomi ve EMG'si - Dr. Canan Şanal (Prof.Dr. Hakan Gündüz)

10.00-11.00 Psöriatik artrit tedavisi - Prof.Dr Tuncay Duruöz

11.00-12.00 Makale saati - Dr.Çağrı Ünal, Dr Rekip Saçaklıdır(Prof.Dr. Önder Kayhan)


22.01.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Sınav


29.01.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Omuz eklemi patolojileri - Dr. Gonca Yazıcı (Doç. Dr. İlker Yazıcı)

10.00-11.00 Medstar NRH izlenimleri- Prof.Dr. Gülseren Akyüz

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Fırat Akbaş, Dr. Serdar (Prof. Dr. Önder Kayhan)


05.02.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kalça eklemi patolojileri - Dr. Fırat Akbaş (Doç. Dr İlker Yağcı)

10.00-11.00 Romatoid artritte güncel tedavi yaklaşımları - Doç. Dr. İlkerYağcı

11.00-12.00 Makale saati- Dr. Fırat Akbaş, Dr. Serdar Kokar


12.02.2015 Eğitim Programı

09.15-10.00 Spastisite ve distoni tedavisinde baklofen pompasının yeri – Doç. Dr. Evrim  Saygı

10.00-11.00 Obstetrik brakiyal pleksus zedelenmesi rehabilitasyonu- Dr. Özge Keniş Coşkun (Prof.Dr Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Makale saati – Dr.Fırat Ulutatar, Kardelen Gencer (Prof.Dr Önder Kayhan)


26.02.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Transvers myelit - Dr. Rekip Saçaklıdır (Doç. Dr. Evrim  Saygı)

10.00-11.00 Ortez reçeteleme ve biyomekanik - Doç. Dr. Yaşar Tatar

11.00-12.00 Makale saati- Dr. Fırat Ulutatar, Dr.Yeliz Bahar (Prof.Dr Önder Kayhan)


05.03.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 EMG soru-cevap- Prof.Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Herediter Polinöropatiler- Dr. Çağrı Ünal (Doç.Dr. Evrim  Saygı)

11.00-12.00 Makale Saati- Dr.Tuğba Özsoy, Dr.Ekim (Prof.Dr. Önder Kayhan)


12.03.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Opioidler ve postop ağrı kontrolü - Dr.Ekim Öztürk (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

10.00-11.00 Makale saati – Dr.Kardelen Gencer, Dr.Çağrı Ünal (Prof. Dr. Önder Kayhan)

11.00-12.00 Fizik tedavi ünitesi çalışmaları - Prof.Dr. Önder Kayhan


19.03.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Nöromüsküler hastalıklara klinik yaklaşım – Doç. Dr. Kayıhan Uluç (MÜTF Nöroloji AD)

10.00-12.00 Dönem 4 Sınavı


26.03.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 EMG soru ve cevap 1/3 - Prof.Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 General movements değerlendirmesi – Dr. Kardelen Gencer (Doç.Dr Evrim  Saygı)

11.00-12.00 Makale saati- Dr.Rekip Saçaklıdır, Dr. Gonca Yazıcı (Prof.Dr. Önder Kayhan)


02.04.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Spina bifida - Dr.Tuğba Özsoy (Doç.Dr Evrim  Saygı)

10.00-11.00 Ortez ve protez eğitimi – Doç. Dr. Yaşar Tatar

11.00-12.00 Makale saati - Dr. Serdar Kokar, Dr. Fırat Akbaş


09.04.2015 Eğitim Programı

09.00-12.00 Algoloji vaka tartışması - Dr. Savaş Sencan


16.04.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Ayak patolojileri- Dr.Fırat Ulutatar (Doç. Dr. Evrim  Saygı)

10.00-11.00 KBAS tanı ve tedavilerinde genel prensipler – Prof. Dr. Gülseren Derya Akyüz

11.00-12.00 Makale Saati- Dr. Alp Eren Çelenlioğlu Eren Çelenlioğlu, Dr. Yeliz Bahar (Prof. Dr. Önder Kayhan)


29.04.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Miyopatiler- Dr.Yeliz Bahar (Prof.Dr. Hakan Gündüz)

10.00-11.00 KBAS tanı ve tedavisinde genel prensipler – Prof. Dr. Güleseren Akyüz

11.00-12.00 Makale Saati- Dr.Alp Eren Çelenlioğlu, Dr.Fırat Ulutatar (Prof.Dr. Önder Kayhan


14.05.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Alt ekstemite protezleri ve reçetlendirmesi – Dr. Alp Eren Çelenlioğlu

10.00-11.00 EMG soru ve cevapları – Prof. Dr. Gülseren Akyüz

11.00-12.00 Makale saati – Romatolojik hastalıklar – Dr. Ekim Can Öztürk, Dr. Tuğba Özsoy, Dr. Kardelen Gencer (Prof. Dr. Önder Kayhan)

12.00-13.00 Protez hastalarının değerlendirmesi – Doç. Dr. Yaşar Tatar


21.05.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Aerobik dirençli egzersizler - Dr. Gonca Yazıcı (Prof. Dr. Önder Kayhan)

10.00-11.00 İnflamatuar bel ağrısı - Doç. Dr. İlker Yağcı

11.00-12.00 Makale saati - Fırat Akbaş, Gonca Yazıcı (Prof. Dr. Önder Kayhan)


27.05.2015 Eğitim Programı

12.30-13.00 23-24/05/2015 Yeşim Ateş Ağrı Günleri Değerlendirmesi - Uzm. Dr. Hale Arkan

13.00-13.30 Modified Fluoroscopy-Guided Sacroiliac Joint Injection: A Technical Report - Uzman Dr. Savaş Sencan


28.05.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 Osteoartrit tedavisinde güncel yaklaşımlar – Dr. Rekip Saçaklıdır (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

10.00-11.00 Spor Hekimliği - Prof.Dr. Önder Kayhan

11.00-12.00 Makale saati – Dr. Fırat Akbaş, Dr. Gonca Yazıcı (Prof.Dr Önder Kayhan)


04.06.2015 Eğitim Programı

09.00-10.00 CPM, Germe ve EHA egzersizleri- Dr.Fırat Akbaş (Prof.Dr.Önder Kayhan)

10.00-11.00 Vakalarla TFESE komplikasyonları - Uz.Dr Savaş Şencan

11.00-12.00 Makale saati – Dr. Rekip saçaklıdır, Şefik Kaya (Prof.Dr. Önder Kayhan)


10.06.2015 Eğitim Programı

12.30- 13.00 Thalidomide treatment in chronic constrictive neuropathy decreasesendoneurial tumor necrosis factor-a, increases interleukin-10 and haslong-term effects on spinal cord dorsal horn met-enkephalin – Uzm. Dr. Çetin Başkaya

13.00-13.30 The Cytotoxicity of Bupivacaine, Ropivacaine, and Mepivacaine on Human Chondrocytes and Cartilage – Dr. Ekim Can Öztürk

Bu sayfa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından en son 27.12.2016 23:31:18 tarihinde güncellenmiştir.