School of MedicinePhysical Therapy and Rehabilitation

Physical Therapy and Rehabilitation

Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı

Prof. Dr. Naime Evrim Karadağ Saygı

Eğitim Hayatı

 

Derece, Bölüm/Program, Üniversite, Yıl  

Lisans, Marmara Ü. Tıp Fakültesi, 1998 

Tıpta Uzmanlık, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Marmara Ü. Tıp Fakültesi, 2005

Yüksek Lisans, Elektrodiagnostik Nöroloji, Marmara Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009 

Görevler

Görev Unvanı, Görev Yeri, Yıl

Arş. Gör., Marmara Ü. Tıp Fakültesi, FTR AD, 2000-2005

Uz. Dr. (öğretim görevlisi), Marmara Ü. Tıp Fakültesi, FTR AD, 2005-2011

Doçent Doktor, Marmara Ü. Tıp Fakültesi, FTR AD, 2011-2017

Profesör Doktor, Marmara Ü. Tıp Fakültesi, FTR AD, 2017-halen


İdari Görevler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Staj sorumlusu (2009-2013)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Koordinatörlüğü (2011-2012)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf Koordinatörlüğü (2012-2015)

Bilimsel Görevler

Marmara Medical Journal Editör yardımcılığı (2010-2014)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Mediterranean Forum of Physical Medicine and Rehabilitation

Ödüller

Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödül Beratı (2010)

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü İkinciliği (24. Ulusal FTR Kongresi, 2013)

En iyi Poster Bildiri Ödülü Birinciliği (MASCO, 2014) En iyi Sözlü Bildiri Ödülü Birinciliği (25. Ulusal FTR Kongresi, 2015)

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü Üçüncülüğü (25. Ulusal FTR Kongresi, 2015)

Bilimsel Araştırma Ödülü Yarışması İkinciliği (Marmara Tıbbi Hizmetleri Geliştirme ve Yardım Derneği, 2016)

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü Birinciliği (MASCO, 2016)