School of MedicinePhysical Therapy and Rehabilitation

Physical Therapy and Rehabilitation

2013-14 FTR Eğitim Programı

19.09.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber radyoloji 4 - Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Lomber radyoloji 5 - Prof. Dr. Hakan Gündüz

11.00-12.00 Makale saati - Prof. Dr. Önder Kayhan


26.09.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber radyoloji 6 - Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Kanser rehabilitasyonunda temel prensipler - Dr.Başak Kaplan (Prof.Dr. Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Makale saati - Prof. Dr. Önder Kayhan


03.10.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber radyoloji 7 - Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Psöriatik artrit ve tedavisi - Dr. Canan Şanal (Prof. Dr. Tuncay Duruöz)

11.00-12.00 Makale saati - Prof. Dr. Önder Kayhan


10.10.2010 Eğitim Programı

09.00-10.00 Periferik sinir sistemi görüntülemesi - Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 Konjenital müsküler tortikollis ve rehabilitasyonu - Dr.Özge Keniş (Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı)

11.00-12.00 Poliklinik ve servis olgu tartışmaları - Tüm araştırma görevlileri (Prof. Dr. Hakan Gündüz)


17.10.2013 Eğitim Programı

09.00-12.00 Kurban Bayramı


24.10.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Romatolojide slayt gösterimi 1 - Prof.Dr. Tuncay Duruöz

10.00-11.00 Artritlerde üst ekstremite ortezleri - Dr. Esra Giray (Prof. Dr. Hakan Gündüz)

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


31.10.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Spor hekimliğine genel yaklaşım – Prof. Dr. Önder Kayhan

10.00-11.00 Tuzak Nöropatilerinde tanı ve ayırıcı tanı - Dr. Hülya Peynirci (Doç. Dr. İlker Yağcı)

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


07.11.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kas-iskelet PGALS Muayene Standartı – Doç. Dr. Evrim Saygı

10.00-11.00 Skolyozun değerlendirilmesi – Dr. Alp Eren Çelenlioğlu (Prof. Dr. Önder Kayhan)

11.00-12.00 Makale Saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


14.11.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 ACL rehabilitasyonu – Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 Spinal kord yaralanmalı hastalarda tedavi hedefleri – Dr. Serdar Kokar (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Makale saati - Skolyoz makaleleri ve skolyozda schroth tekniği – Tüm asistanlar (Doç. Dr. İlker Yağcı)


21.11.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Diz artroplastisinde rehabilitasyon – Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 Romatizmal hastalıklarda gen çalışmaları – Prof. Dr.Belgin Süsleyici Duman

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


28.11.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Gebelikle ilişki osteoporoz – Prof. Dr. Gülseren Akyüz

10.00-11.00 Bel ağrılarında tanı ve ayırıcı tanı – Dr. Yeliz Bahar (Prof. Dr. Hakan Gündüz) 

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


05.12.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Omuz ve Sİ eklem MRG incelemesi – Prof. Dr. İhsan Akpınar

10.00-11.00 Sarkoidoz tanı ve tedavisi – Dr. Tuğba Özsoy (Prof. Dr. Tuncay Duruöz)

11.00-12.00 Amerika rotasyonu deneyimleri (Virginia) – Dr. Ayşe, Dr. Merve Akdeniz


12.12.13 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kronik ağrıya klinik yaklaşım – Dr. Ekim Can Öztürk (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

10.00-11.00 Skolyoz cerrahi yaklaşım – Doç. Dr. Murat Bezer

11.00-12.00 Poliklinik ve servis olgu tartışmaları – Prof. Dr. Gülseren Akyüz


19.12.2013 Eğitim Programı

09.00-10.00 Alt ekstremite ortezleri – Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı

10.00-11.00 Boyun ağrılarında tanı ve ayırıcı tanı – Dr. Zeynep Kardelen Gencer

11.00-12.00 Makale saati -  Dr. Yeliz Bahar, Dr. Başak Mansız, Dr. Merve Akdeniz (Prof. Dr. Önder Kayhan)


26.12.13 Eğitim Programı

09.00-10.00 Teröpatik egzersizler – Prof.Dr. Önder Kayhan

10.00-11.00 Nörojenik mesanede klinik değerlendirme ve tedavi – Dr. Merve Akdeniz

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


09.01.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Rewalk cihaz tanıtımı

10.00-11.00 FES uygulaması – Dr. Başak Mansız Kaplan (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Makale Saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


16.01.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Tendon yaralanmaları ve tamiri – Doç. Dr. Halil İbrahim Bekler

10.00-11.00 Proloterapi endikasyonları ve uygulaması – Dr. Canan Şanal

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


23.01.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 PRP, endikasyonları ve uygulaması – Dr. Özge Keniş Coşkun (Doç. Dr. İlker Yağcı)

11.00-12.00 Makale saati.- Prof. Dr. Önder Kayhan


30.01.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Asistan sınavı


06.02.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Periferik sinir sistemi yaralanmalarında EMG – Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Brezilya akademik gezisi değerlendirmesi – Prof. Dr. Gülseren Akyüz

11.00-12.00 Makale saati


13.02.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Osteoporoz medikal tedavisi – Prof. Dr. Gülseren Akyüz

10.00-11.00 Tekerlekli Sandalye reçetelendirilmesi – Dr. Esra Giray

11.00-12.00 Makale Saati


20.02.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Tibialis posterior yetmezliği ve pes cavus cerrahisi – Prof. Dr. Yakup Yıldırım

10.00-11.00 Hemiplejik hastalarda tek taraflı ihmal – Dr. Hülya Peynirci  (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)

11.00-12.00 Poliklinik ve servis olgu tartışmaları


27.02.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Diz muayenesi ve diz ağrısına yaklaşım – Dr. Çağrı Ünal (Doç. Dr. İlker Yağcı)

10.00-11.00 Paraneoplastik sendromlar – Dr. Alp Eren Çelenlioğlu

11.00-12.00 Makale saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


06.03.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 Osteoporoz tanısı ve DEXA kullanımı – Dr. Ekim Can Öztürk (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)


13.03.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Polimiyaljia romatika – Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 İnmedeüst ekstremite rehabilitasyonu – Dr. Kardelen Gencer (Doç. Dr Evrim Saygı)


20.03.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Serabral palside tendon transferleri – Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı

10.00-11.00 Nöropatik ağrıda güncel tedavi yaklaşımları – Dr. Tuğba Özsoy (Prof.Dr. Gülseren Akyüz)


27.03.2014 Eğitim Programı

10.00-12.00 TRASD Kongresi


03.04.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Temporomandibular eklem Muayenesi – Dr. Fırat Ulutatar


10.04.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 WCNR Kongresi


17.04.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kas-iskelet sistemi US – Doç.Dr. İlker Yağcı

10.00-11.00 Diskojenik ağrıya yaklaşım – Dr. Savaş Sencan

11.00-12.00 Makale Saati – Prof. Dr. Önder Kayhan


24.04.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 KBAS tanı ve tedavisi – Dr. Yeliz Bahar (Prof. Dr. Gülseren Akyüz)


01.05.2014 Eğitim Programı

İşçi Bayramı


08.05.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Kas-iskelet sistemi US üst ve alt ekst. kasları  – Doç. Dr. İlker Yağcı

10.00- 11.00 RA’ da izlem ve takip kriterleri – Dr.Serdar Kokar


15.05.2014 Eğitim Programı

10.00- 11.00 ISTHMUS 2


22.05.2014 Eğitim Programı

09.00- 10.00 Ortez biyomekaniği ve reçetelendirilmesi – Doç. Dr. Yaşar Tatar

10.00- 11.00 Lomber spinal stenozda konservatif tedavi – Dr. Merve Akdeniz (Prof. Dr. Hakan Gündüz)


29.05.2014 Eğitim Programı

10.00-11.00 Serabral palside cerrahi – Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı


12.06.2014 Eğitim Programı

09.00-10.00 Lomber radyoloji 1 – Prof. Dr. Hakan Gündüz

10.00-11.00 Omuz muayenesi ve omuz ağrısı – Dr. Rekip Saçaklıdır


18.06.2014  Eğitim Programı

09.00-10.00 Asistan Sınavı