School of MedicinePhysical Therapy and Rehabilitation

Physical Therapy and Rehabilitation

MÜ FTR AD'da Yapılmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

10.08.2017 Dr. Zeynep Kardelen Gencer Atalay  - Tez danışmanı: Prof. Dr. Naime Evrim Karadağ Saygı "Alt lomber ve sakral seviyeli spina bifida hastalarında dengenin objektif olarak değerlendirilmesi" 


12.07.2017 Dr. Yeliz Bahar - Tez danışmanı: Prof. Dr. Gülseren Akyüz "Nörotoksik kemoterapi alan onkolojihastalarında terapötik egzersizlerin denge, yaşam kalitesi ve ağrı üzerine etkisi" 


08.06.2017 Dr. Tuğba Özsoy - Tez danışmanı: Prof. Dr. İlker Yağcı "Non-radyografik aksiyel spondiloartropatili hastalarda ultrasonografik değerlendirme"  


 

23.11.2016 Dr. Alp Eren Çelenlioğlu - Tez danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz "Faset tropizmi varlığının lomber transforaminal epidural steroid enjeksiyonu sonuçları üzerine etkisi"

23.11.2016 Dr. Serdar Kokar - Tez danışmanı: Prof. Dr. Önder Kayhan - Prof. Dr. Hakan Gündüz "Bilateral sakroilietli hastalarda sakroiliak ekleme uygulanan steroid enjeksiyonlarının tedavideki rolü" 

 

 

 

 

2001 - Abidin Tanrıkut Yüksek voltaj galvanik stimülasyonun ön çapraz bağ tamiri sonrası rehabilitasyonda kas gücüne etkisi
High voltage galvanic stimulation in the muscle strengthening effects after anterior cruciate ligament reconstruction at rehabilitation

2001 - Demet Ofluoğlu - Ağrılı postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda subkutanöz salmon kalsitonin kullanımının ağrı, yaşam kalitesi ve plazma beta-endorfin seviyeleri üzerine etkisi: Tek kör plasebo kontrollü bir çalışma

2003 - Beliz Ceyda Belli Spastisitede botulinum toksin uygulamasının yürüme üzerine etkinliği

2004 - Evren KuL Panza - Diz osteoartritinde intraartiküler hyaluronat sodyum tedavisinin etkinliği

2005 - Evrim Karadağ Saygı- Postmenopozal osteoporotik kadın hastalarda haftalık risedronat tedavisinin biyokimyasal belirteç olan osteoprotegerin ile takibi

2010 - Eylem Akcan Subakromiyal sıkışma sendromuna bağlı kronik omuz ağrılı hastalarda dekstroz enjeksiyonunun etkinliği

2007 - PELİN YILDIRIM - Geriatrik yaş grubunda Tai Chi egzersizlerinin denge üzerine etkinliği

2009 - Adeziv kapsülit tedavisinde mulligan mobilizasyon tekniğinin etkinliği

2010 - Dilerk AKTAŞ Brakiyal pleksus zedelenmesi bulunan çocukların sağlam ekstremiteleri ile sağlıklı çocukların dominant ekstremitelerinin karşılaştırılması

2010 - E. IŞIL ÜSTÜNFibromiyalji sendromlu hastalarda kutanöz sessiz periyod, sempatik deri yanıtı ve R-R aralık değişkenliklerinin değerlendirilmesi

2012 -Diyabetik hastalarda polinöropati ve karpal tünel sendromu tanısında ultrasonun elektrofizyolojiye göre tanıdaki yerinin araştırılması

2012- Beyhan Erem - Obstetrik brakial pleksus yaralanmasında zorunlu kullanım hareket terapisinin etkileri

2013 - Emel Ece Özcan - Lomber spinal stenozda denge bozukluğu ve paraspinal kas deenervasyonunun denge üzerine etkileri

2014 - Dr. Ayşe Erdal - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz, "Ankilozan spondilitli hastalarda klinik ve elektrofizyolojik tanı yöntemleri ile periferik nöropati varlığının saptanması"


04.11.2014 - Dr. Merve Akdeniz - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz, "Tek taraflı lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna alınan yanıtta paraspinal haritalama yönteminin yerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi"


04.11.2014 - Dr. Başak Mansız Kaplan - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülseren Derya Akyüz, "Karpal tünel sendromu olan hastalarda splint, kinezyolojik bantlama ve parafin tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması"


20.04.2015 - Dr. Özge Keniş Coşkun  - Tez danışmanı: Prof. Dr. Önder Kayhan, Doç Dr. Evrim Karadağ Saygı, "Kistik fibrozis tanılı hastalarda postür ve dengenin etkilenimi" 


31.08.2015 - Dr. Hülya Peynirci - Tez danışmanı: Doç. Dr. İlker Yağcı, "Romatoid artritli hastalarda kardiyak rehabilitasyon"


31.08.2015 - Dr. Canan Şanal - Tez danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Tuncay Duruöz, "Romatoid artrit tanılı hastalarda yorgunluk, uyku bozukluğu ve ayak tutulumlarının denge ile ilişkisi"


28.02.2016 Dr. Esra Giray Özkan - Tez danışmanı: Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı, "Serebral palsili çocuklarda likralı kompresyon giysi ortezinin gövde stabilitesi ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine etkinliğinin araştırılması"