Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

MÜ FTR AD'da Yapılmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

2014 - Dr. Ayşe Erdal - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz, "Ankilozan spondilitli hastalarda klinik ve elektrofizyolojik tanı yöntemleri ile periferik nöropati varlığının saptanması"


04.11.2014 - Dr. Merve Akdeniz - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz, "Tek taraflı lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna alınan yanıtta paraspinal haritalama yönteminin yerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi"


04.11.2014 - Dr. Başak Mansız Kaplan - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülseren Derya Akyüz, "Karpal tünel sendromu olan hastalarda splint, kinezyolojik bantlama ve parafin tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması"


20.04.2015 - Dr. Özge Keniş Coşkun  - Tez danışmanı: Prof. Dr. Önder Kayhan, Doç Dr. Evrim Karadağ Saygı, "Kistik fibrozis tanılı hastalarda postür ve dengenin etkilenimi" 


31.08.2015 - Dr. Hülya Peynirci - Tez danışmanı: Doç. Dr. İlker Yağcı, "Romatoid artritli hastalarda kardiyak rehabilitasyon"


31.08.2015 - Dr. Canan Şanal - Tez danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Tuncay Duruöz, "Romatoid artrit tanılı hastalarda yorgunluk, uyku bozukluğu ve ayak tutulumlarının denge ile ilişkisi"


28.02.2016 Dr. Esra Giray Özkan - Tez danışmanı: Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı, "Serebral palsili çocuklarda likralı kompresyon giysi ortezinin gövde stabilitesi ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine etkinliğinin araştırılması"


23.11.2016 Dr. Alp Eren Çelenlioğlu - Tez danışmanı: Prof. Dr. Hakan Gündüz "Faset tropizmi varlığının lomber transforaminal epidural steroid enjeksiyonu sonuçları üzerine etkisi"


23.11.2016 Dr. Serdar Kokar - Tez danışmanı: Prof. Dr. Önder Kayhan - Prof. Dr. Hakan Gündüz "Bilateral sakroilietli hastalarda sakroiliak ekleme uygulanan steroid enjeksiyonlarının tedavideki rolü" 


08.06.2017 Dr. Tuğba Özsoy - Tez danışmanı: Prof. Dr. İlker Yağcı "Non-radyografik aksiyel spondiloartropatili hastalarda ultrasonografik değerlendirme"  


12.07.2017 Dr. Yeliz Bahar - Tez danışmanı: Prof. Dr. Gülseren Akyüz "Nörotoksik kemoterapi alan onkolojihastalarında terapötik egzersizlerin denge, yaşam kalitesi ve ağrı üzerine etkisi" 

Bu sayfa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından en son 26.07.2017 18:15:41 tarihinde güncellenmiştir.