Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Ülkemizde Romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi 3 yıl sürmektedir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yan dal eğitimi "Marmara Üniversitesi Romatoloji Programı" tarafından yürütülmektedir. 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde Romatoloji Bilim Dalı 2015 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. Romatoloji bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Tuncay Duruöz'dür. Halen 4 romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi öğrencisi eğitim programına devam etmektedir.

Romatoloji yan dal eğitimi Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun çekirdek eğitim müfredatı temel alınarak verilmektedir. Asistanlarımızın  ulusal ve uluslararası birçok akademik çalışmaya katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca bilim dalımızda polarize ışık mikroskopisinde eklem sıvı incelemeleri, kas iskelet sistem ultrasonografisi kullanma imkanlarına sahiptirler.

Toplumumuzda sık görülen ve ciddi iş gücü kaybına neden olan, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen romatizmal hastalıklar için kliniğimizde  ayaktan ve yatarak tedavi imkanı vardır. 

Romatoloji Bilim Dalımızda Tedavisi Yapılan Başlıca Hastalıklar: 

Romatoid artrit 

Spondilartropatiler (Ankilozan spondilit, Psoriatik Artritler vb) 

Sistemik lupus eritematozus (SLE) 

Antifosfolipid antikor sendromu 

Skleroderma (Sistemik Sklerozis) 

Sjögren sendromu 

Mikst bağ dokusu hastalığı 

Dermatomiyozit, polimiyozit 

Vaskülitler 

  • Takayasu arteriti 

  • Dev hücreli arterit 

  • Poliarteritis nodoza 

  • ANCA ilişkili vaskülitler 

  • Diğer sistemik vaskülitler  

  • Behçet hastalığı 

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) 

Akut eklem romatizması (ARA) 

Gut ve Diğer Kristal artritleri 

İnfeksiyöz artritler 

Amiloidoz 

Metabolik ve dejeneratif Kemik Hastalıkları 

Diğer sistemik hastalıkların romatizmal bulguları (Sarkoidoz, Endokrin ve Metabolik hastalıklar, Malignite ilişkili)

Bu sayfa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından en son 13.01.2018 20:36:43 tarihinde güncellenmiştir.