Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Algoloji Bilim Dalı - Dr. Tülay Erçalık yan dal uzmanlık sınavı - 12.05.2016

Ülkemizde Algoloji yan dal uzmanlık eğitimi süresi 2 yıldır. Bilindiği gibi birden fazla anadala bağlı olan yan dallarda eğitim bilim dalları tarafından değil, ilgili bilim dalları tarafından oluşturulan ve Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca kabul edilen 'Program'lar tarafından verilmektedir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de Algoloji yan dal eğitimi 'Marmara Üniversitesi Algoloji Programı' tarafından verilmektedir. Bu programın yürütücüsü FTR Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Gündüz'dür. 

Marmara Üniversitesi Algoloji Programı'ndan şu ana kadar 3 Algoloji uzmanı mezun olmuştur.

Algoloji yan dal uzmanlık eğitimi yapan araştırma görevlilerimiz Marmara Üniversitesi Algoloji Programı'na göre, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin;

1) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,

2) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

3) Nöroloji anabilim dallarında çalışırlar.

Ayrıca asistanlarımızın eğitimleri açısından ülkemizde ve yurtdışında rotasyon yapmaları teşvik edilmekte, bu konularda gerekli destek sağlanmaktadır.

Algoloji Bilim Dalı

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, vücuttaki bir hasara bağlı olarak veya herhangi bir nedene bağlı olmaksızın kişinin geçmişteki deneyimlerine bağlı olarak hissedilen hoş olmayan duygudur. Ağrı; kişinin fiziksel ve ruhsal durumunu bozan, iş ve ev hayatını, sosyal ilişkilerini etkileyen son derece kompleks, anlaşılması zor tıbbi bir problemdir. Algoloji her türlü kronik, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bilimdir.

Ağrı kişiden kişiye değişen bir deneyim olup, kişiye özgü tedaviler uygulanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ocak 2010 tarihinden beri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalımız bünyesinde beri girişimsel algoloji işlemleri yapılmaktadır. Ocak 2012 tarihinde Algoloji Bilim Dalı kurulmuş olup tanı ve tedavi faaliyetlerinin yanı sıra 2012 YDUS sınavından itibaren yan dal uzmanlık eğitimi de verilmektedir.

Algoloji bilim dalı tarafından kliniğimizde fluroskopi altında yılda 600'ün üzerinde floroskopi ile majör girişimsel algolojik işlem yapılmaktadır. Bu sayıya poliklinik şartlarında yapılan eklem enjeksiyonları, kuru iğne vb. gibi işlemler dahil değildir. 

Algoloji Bilim Dalı’nda Tedavi Edilebilen Ağrılar:

Bel ağrısı

Spinal stenoz

Servikal and lumbar faset eklem ağrısı

Siyatalji, radikülopati (Bacak ağrısı)

Sakroiliak eklem kaynaklı ağrılar (Sakroiliak eklem disfonksiyonu, sakroileit)

Başarısız bel cerrahisi sendromu/Post-laminektomi sendromu

Nöropatik ağrı

Baş ağrıları, oksipital nevralji

Kalça ağrısı

İnterkostal nevralji

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (Refleks sempatik distrofi sendromu-RSDS)

Diskojenik ağrı (Disk hernisi, dejeneratif disk hastalığı)

Boyun ağrısı

Omuz ve diz eklem ağrısı (Osteoartrit)

Miyofasyal ağrı

Koksigodini

Kanser ağrısı

Periferik vasküler hastalığa bağlı ağrılar

Post-herpetik nevralji

Tuzak nöropati (Sinir Sıkışma Sendromları)

Spastisiteye bağlı ağrı

Pelvik ağrı

Algoloji Bilim Dalı’nda Sık Uygulanan Girişimsel İşlemler

Epidural enjeksiyonlar: Transforaminal, interlaminar ve kaudal epidural steroid enjeksiyonu,

Selektif sinir kökü enjeksiyonları,

Faset eklem enjeksiyonu,

Medial dal bloğu,

Radyofrekans ile medial dal (lomber), geniküler sinir (diz eklemi) ablasyonu

Pulse radiofrekans uygulamaları,

Gangliyon impar bloğu (koksigodini, rektal kanser ağrıları tedavisi),

Periferik sinir (İnterkostal, oksipital sinir, supraskapular) blokları

Eklem (Kalça, diz, sakroiliak, omuz) enjeksiyonları

Bursa Enjeksiyonları (Bursit)

Tetik Nokta Enjeksiyonları

2014 yılı son enjeksiyonu sonrası, Aralık 2014

Bu sayfa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından en son 09.11.2017 10:53:31 tarihinde güncellenmiştir.