Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

FTR Uzmanlık Eğitimi

Ülkemizde FTR uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Diğer anabilim dallarında yapılan rotasyonlarda geçen 11 ay dışında, FTR anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapan araştırma görevlilerimiz aşağıdaki birimlerimizde çalışır ve eğitim alırlar:

Servis: 13 yataklı servisimiz bulunmakta olup hastanenin diğer servislerindeki yataklara da hasta yatırılabilmektedir.

Poliklinik: Poliklinik hizmetleri 3 adet genel ftr polikliniği, 2 adet özel dal polikliniği ve 2 adet yan dal polikliniği olmak üzere toplam 7 poliklinikte verilmektedir.

Genel FTR Poliklinikleri: 3 genel FTR polikliniğinde her gün randevulu hastalar görülmektedir. Hastalar gerekli görüldüğünde, gerek tanı gerekse de düzenli takip amaçlı olarak ilgili özel dal ve yandal polikliniklerine yönlendirilmektedir. Perşembe öğleden önce eğitim saatinde genel poliklinik hizmeti verilmemekte, yalnızca Algoloji ve Romatoloji yan dal poliklinikleri çalışmaktadır.

Özel Dal Poliklinikleri: Her gün 2 özel dal polikliniği bulunmaktadır. Pazartesi günü tüm gün pediatrik rehabilitasyon, salı günü öğleden önce kanser rehabilitasyonu ve lenfödem, salı günü öğleden sonra, çarşamba ve cuma günleri öğleden önce romatoloji, çarşamba günü öğleden sonra osteoporoz ve perşembe günü öğleden sonra inme poliklinikleri hizmet vermektedir. Özel dal poliklinikleri direk hasta başvurusu kabul etmeyip genel polikliniklerden yönlendrilen hastaların tedavisini ve takibini üstlenmektedir.

Asistan hekimler ortalama 6 ay özel dal polikliniklerinde eğitim almaktadır.

  • Pediatrik Rehabilitasyon: Serebral palsi, spina bifida, tortikollis, doğumsal brakiyal pleksus hasarı, riskli bebek, Down sendromu ve diğer çocukluk çağı muskuloskeletal hastalıklar takip edilmektedir. Bu hastalara yönelik Pediatrik Rehabilitasyon ünitemiz vardır.
  • Romatoloji: Başta romatoid artrit ve spondiloartropatiler olmak üzere FMF, gut, sistemik lupus eritematozus, konnektif doku hastalıkları, Sjögren sendromu, sistemik skleroz ve vaskülitler gibi romatolojik hastalıklar takip edilmektedir
  • Kanser Rehabilitasyonu: Kansere bağlı ağrılar, idiopatik ve sekonder lenfödem hastaları takip edilip tedaviye alınmaktadır. Lenfödeme yönelik masaj ve bandajlama tedavilerinin verildiği bir ünitemiz mevcuttur.
  • Nörolojik Rehabilitasyon: Strok, spinal kord yaralanması, multipl skleroz, Guillain-Barré, motor nöron hastalıkları ve Parkinson gibi muskuloskeletal sistem etkilenimi gösteren nörolojik hastalıkların takibi yapılmaktadır. Bu hastalar nörolojik rehabilitasyon ünitesinde tedavi edilirler.
  • Osteoporoz: Osteoporoz polikliniği kapsamında post-menopozal, senil ve sekonder osteoporoz hastaları takip edilmektedir.
  • Kardiyak Rehabilitasyon: Hipertansiyon, post-MI, geçirilmiş by-pass ve konjestif kalp yetmezliğibulunan hastalar rehabilitasyon programına alınmakta ve takip edilmektedir 

Yan Dal Poliklinikleri: Romatoloji ve Algoloji olmak üzere 2 adet yan dal polikliniği hafta içi her gün aktif olarak hizmet vermektedir

  • Algoloji: Ocak 2010 tarihinden itibaren girişimsel algoloji işlemleri yapılan anabilim dalımızda Kasım 2012 tarihinde Algoloji Bilim Dalı kurulmuştur. Sık yapılan girişimsel işlemlerden bazıları floroskopi eşliğinde yapılan transforaminal, interlaminar ve kaudal epidural enjeksiyonlar, faset eklem blokajı, radyofrekans ile medial dal bloğu, koksikodiniye yönelik ganglion impar blokları ile sakroiliak, kalça ve omuz eklem içi enjeksiyonlardır. Algoloji Yan Dal uzmanlık eğitimi de verilen bu birimde araştırma görevlileri de eğitim almaktadırlar. Asistan hekimler ortalama 3 ay algoloji eğitimi almaktadır.
  • Romatoloji: Başta romatoid artrit ve spondiloartropatiler olmak üzere FMF, gut, sistemik lupus eritematozus, konnektif doku hastalıkları, Sjögren sendromu, sistemik skleroz ve vaskülitler gibi romatolojik hastalıklar takip edilmektedir. Anabilim dalımızda Romatoloji Yan Dal uzmanlık eğitimi de verilmektedir. Ağustos 2015'de Romatoloji Bilim Dalı kurulmuştur. Asistan hekimler ortalama 3 ay romatoloji eğitimi almaktadırlar.

Elektrofizyoloji: Elektrofizyoloji laboratuvarımızda iki elektrofizyoloji cihazı bulunmaktadır ve haftanın 5 günü ENMG tetkikleri yapılmaktadır. Departmanımızda görevli asistan hekimler elektrofizyoloji laboratuarında ortalama olarak 6 ay boyunca aktif olarak görev alırlar


Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi: Ünitemizde ultrasonografi cihazı bulunmakta ve kas iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavisinde sık olarak kullanılmakta, bu konuda asistan eğitimi de verilmektedir. 

Protez-Ortez Birimi: Protez-Ortez Birimi anabilim dalımıza bağlı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet ve asistan eğitimi vermektedir.  

Eğitim Saati: Her Perşembe günü saat 08.30-12.00 arasında tüm anabilim dalı çalışanlarının katılımıyla FTR eğitim toplantısı yapılmaktadır. Eğitim saatleri içerisinde 1 adet öğretim görevlisi seminer sunumu, 2 adet asistan hekim seminer sunumu ve makale saatinde 2 adet makale sunumu yapılmaktadır. 

Çarşamba günleri 12.30-13.30 arasında Algoloji eğitim saati bulunmaktadır. Algoloji eğitim saatine FTR asistan hekimleri de aktif olarak katılmaktadır.

Yurtdışı Gözlem Olanağı: Anabilim dalımızda çalışan tıpta uzmanlık öğrencileri için 2. yıllarını tamamladıktan sonra, anabilim dalı başkanı ve anabilim dalı kurulu'nun onayı ile, ABD ve Avrupa'da bir merkezde 2 ay gözlemci olarak çalışma olanağı vardır. Rotasyon yapılacak birim ile iletişimde öğretim üyeleri tarafından gerekli kolaylık sağlanmaktadır.

Eğitim Saati: Her hafta Perşembe günleri saat 9.00-12.00 arasında anabilim dalımızın eğitim programı yürütülmektedir. Ayrıca iki haftada bir Çarşamba günleri saat 12.30-13.15 arasında Algoloji eğitim programı yürütülmektedir.

2013-2014 eğitim yılında tamamlanmış olan ve ayrıca 2014-2015 eğitim yılında tamamlanmış ve halen devam etmekte olan eğitim programına soldaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi dili 'İngilizce' olduğundan, fakültenin tüm anabilim dalları ya da programlarında olduğu gibi, FTR Anabilim Dalı'nda eğitim alacak tüm asistanların 'alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri' zorunludur.

Anabilim dalımızda çalışmakta olan tıpta uzmanlık öğrencileri 6 ayda bir sınava girerek değerlendirilirler. Bu sınavlar Ocak ve Haziran aylarının sonunda yapılır.

Bu sayfa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından en son 24.10.2016 16:07:18 tarihinde güncellenmiştir.